Ústecký kraj nabízí až 200 000 Kč dotace pro nové podnikatele

0

Ústecký kraj, dotace pro začínající podnikatele, žádosti o dotaci, podpora projektů, webové stránky kraje, blog, region24


Ústecký kraj schválil program dotací pro začínající podnikatele. Příjem žádostí o dotaci začíná 27. května a končí 28. června 2024. Dotace mohou být až do výše 200 000 Kč a pokrývají maximálně 70% nákladů projektu.

Ústecký kraj otevírá dveře pro začínající podnikatele, schválením dotačního programu v dubnu tohoto roku. Je to znamení hlubokého závazku kraje podporovat podnikatelské snahy a vytvářet prostředí, které stimuluje ekonomický růst.

Zastupitelstvo kraje oznámilo, že příjem žádostí o dotaci bude zahájen 27. května a ukončen 28. června 2024. Toto je průzračný signál všem podnikavým duchům v kraji, aby se připravili a využili této neobyčejné příležitosti.

Kdo může požádat o dotaci z tohoto programu? Zletilé osoby, podnikatelé z Ústeckého kraje, které získaly podnikatelské oprávnění související s podávanou žádostí v roce 2023 nebo 2024. Toto je jasné upřesnění skupiny, která má oprávnění požádat o tyto dotace.

Minimální výše dotace, kterou je možné získat, je 50 000 Kč, zatímco maximální částka se může vyšplhat až na 200 000 Kč. Tato finanční podpora může pokrývat maximálně 70% celkových uznatelných nákladů projektu, zatímco minimálně 30% musí být pokryto vlastním spolufinancováním ze strany žadatele.

Jsou zde také určité parametry ohledně projekta. Dotace mohou být poskytnuty na projekty, které byly zahájeny v roce 2024, konkrétně od 1. ledna. Maximální doba realizace projektu je 12 měsíců. Ale v případě projektech, které vyžadují rozhodnutí správních orgánů, jako je například stavební povolení, je možná doba realizace až 24 měsíců.

Podrobné informace k tomuto dotačnímu programu jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje. V případě jakýchkoli otázek se podnikatelé mohou obrátit na Bc. Víta Hnízdila, který je zodpovědný za tento program.

Je nesporné, že tato iniciativa ústeckých zastupitelů poskytuje hodnotnou příležitost pro začínající podnikatele v kraji. Je to signál pro všechny podnikavé jedince, aby se chopili této příležitosti a aktivně se podíleli na rozvoji kraje.Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář