ČEZ investuje 100 miliard do zelené energie v Ústeckém kraji

Skupina ČEZ investuje sto miliard korun do transformace energetiky v Ústeckém kraji, s cílem opustit uhelné zdroje do roku 2030. Investice zahrnují výstavbu kogeneračních jednotek a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů.


Skupina ČEZ, klíčový hráč na českém energetickém trhu, oznámila významnou investici ve výši sto miliard korun, která bude směřovat k zásadní transformaci energetiky a teplárenství v Ústeckém kraji. Tento krok má za cíl postupný odklon od uhelné energie a přesun k ekologičtějším a udržitelným zdrojům energie.

Jedním z hlavních plánů společnosti je úplné uzavření uhelných zdrojů do roku 2030. Tento ambiciózní cíl již začal být realizován, například koncovým odstavením Elektrárny Prunéřov I před dvěma lety. Transformace bude zahrnovat výstavbu nových zdrojů tepla a elektřiny, včetně kogeneračních jednotek a obnovitelných zdrojů.

Investice budou směřovat i do areálu Prunéřova, kde by měly vzniknout nové kogenerační jednotky. Tato zařízení budou zajišťovat jak výrobu elektřiny, tak i tepla. ČEZ zároveň plánuje rozvoj plynových elektráren a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v celkové energetické bilanci.

Nicméně rozsáhlá transformace energetiky vyžaduje také výrazné investice do infrastruktury. Podle odhadů distribučních společností bude do roku 2035 potřeba investovat téměř půl bilionu korun do rozvoje sítí. Zvýšení počtu solárních panelů, tepelných čerpadel a elektromobilů bude vyžadovat modernizaci a posílení stávající infrastruktury.

Pavel Cyrani, místopředseda představenstva CZ, uvedl, že je klíčové zajistit všechny potřebné dodávky tepla, i po úplném odstavení uhelných zdrojů, a to do roku 2030. Zvýšená poptávka po energiích si vyžádá nejen domácí financování, ale také prostředky z Evropské unie, zdůrazňují zástupci distribučních společností.

Předseda Rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) Marian Rusko upozorňuje, že ročně bude potřeba investice v řádech desítek miliard korun, což představuje nárůst o 38 procent oproti současným investicím. Podle oborového sdružení se však tyto náklady částečně promítnou na fakturách domácností, kde se očekává zvýšení nákladů v řádech stokorun ročně.

Podle prvního náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Kulhánka (ODS) investice rovněž posílí místní ekonomiku. Těžba a zpracování lithia, která by měla probíhat v částech Dubí a Prunéřova, zajistí nová pracovní místa a přispěje k ekonomickému rozvoji regionu.

Transformace české energetiky je zásadním krokem k udržitelnější a ekologičtější budoucnosti. Investice ČEZu v Ústeckém kraji jsou důkazem odhodlání České republiky směřovat k modernější a ekologičtější energetické infrastruktuře, která splňuje nároky 21. století.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy