Ústecký kraj spouští příjem žádostí o dotace pro malé a střední podnikatele

Ústecký kraj spouští příjem žádostí o dotace pro malé a střední podnikatele z programů Voucher pro rozvoj podnikání, Inovační voucher a Digitální voucher. Tyto nabízejí finanční prostředky pro inovace, rozvoj či digitální transformaci. Program Inovační voucher se již setkal s velkým zájmem a musel být pozastaven.


Operační program spravedlivá transformace 2021–2027 přináší nové příležitosti pro malé a střední podnikatele z Ústeckého kraje. Od 20. února 2024 mohou žádat o finanční podporu z celkem tří programů: Voucher pro rozvoj podnikání, Inovační voucher a Digitální voucher. Především v oblasti inovací se tyto dotační programy setkaly s výrazným zájmem, který dokládá poptávku po podpoře pro rozvoj a transformaci firem i celého regionu.

Úvodní fáze příjmu žádostí přinesla překvapivě velký zájem ze strany podnikatelů, zvláště ohledně programu Inovační voucher. Krátce po zahájení příjmu žádostí musel být tento program pozastaven, neboť celkový požadavek na dotace ze strany zájemců překročil více než 130 % celkové alokace finančních prostředků. Radní pro oblast přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková zdůraznila potřebnost a důležitost inovační podpory v regionu.

V současné době probíhá příjem žádostí do zbývajících dvou dotačních programů – Voucher pro rozvoj podnikání a Digitální voucher. Tyto žádosti jsou průběžně hodnoceny z hlediska splnění formálních kritérií a kritérií přijatelnosti. Pokud úspěšně projdou hodnocením, budou předloženy k projednání a schválení Radě Ústeckého kraje.

Dotační program Voucher pro rozvoj podnikání umožňuje žadatelům získat podporu zejména pro pořízení strojů, přístrojů, zařízení, hardwaru, softwaru a dalšího majetku pro podnikatelské aktivity. Mimo to mohou dotace využít na stavební úpravy, poradenství či vzdělávání. Maximální výše dotace v rámci tohoto programu činí 500 tisíc korun.

Digitální voucher pak poskytuje finanční prostředky věnované na podporu digitální transformace podniku nebo zvýšení jeho digitální zralosti. Firmy tak mohou získat dotaci na zpracování analýzy digitální zralosti, studie proveditelnosti pro nasazení digitálních nástrojů či digitálního auditu. Dále mohou využít podporu na pořízení odpovídajícího softwaru, hardwaru, strojů či zařízení. Maximální výše dotace v tomto programu činí 1 milion korun.

Program Inovační voucher se zaměřuje na podporu inovačního potenciálu podniků například prostřednictvím pořízení hardware nebo softwaru, který přispěje k vývoji nového produktu nebo zvýšení jeho funkčnosti. Dotace lze využít i na testování, měření, vývoj či tvorbu zcela nového produktu. Možným nákladem jsou také mzdové náklady pro pozici inovátora. Maximální výše dotace v tomto programu je 1 milion korun.

V případě úspěšného vyhodnocení jednotlivých výzev se počítá s opakováním těchto programů. Radní Dvořáková již nyní avizuje přípravu případné rezervy finančních prostředků. Podrobné informace o jednotlivých programech lze nalézt na stránkách Ústeckého kraje.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy