Česká republika na prahu dopravy budoucnosti

Mobility Innovation Hub startuje.


Osobnosti českého automobilového, železničního a leteckého průmyslu spolu se zástupci klíčových státních organizací, akademické sféry a inovační infrastruktury oficiálně zahájili Mobility Innovation Hub. Ten má za cíl díky propojování aktérů přenášet efektivně inovace do praxe.

„Díky novým řešením můžeme reagovat na současné výzvy v dopravě a zlepšovat kvalitu služeb i infrastruktury. Modernizace dopravního sektoru je s inovacemi a technologickým pokrokem úzce spjatá, a proto podporujeme vznikající hub a budeme spolupracovat na rozvoji jeho potenciálu pomáhat inovativním nápadům i jejich uplatnění v praxi," říká ministr dopravy Martin Kupka.

Mobility Innovation Hub se zaměřuje na propojování klíčových sektorů, jejich účastníků a celkové budování ekosystému v mobilitě. Kromě startupů to jsou zejména zavedené firmy, vědecká a výzkumná pracoviště, inovační centra, střední a vysoké školy, oborové svazy, asociace a klastry, investoři, české státní a samosprávní organizace a také mezinárodní organizace.

Jde o součást projektu Technologická inkubace, který vznikl díky Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Řešení pro dopravu vyžadují spolupráci více resortů. Přirozeným partnerem je Ministerstvo dopravy například se svým operačním programem Doprava. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracuje i s dalšími resorty, na tématu městské dopravy s Ministerstvem pro místní rozvoj nebo na tématu čisté dopravy s Ministerstvem životního prostředí.

„S projektem Technologické inkubace a Mobility Innovation Hubem se Česká republika připojuje k vyspělým zemím, které aktivně podporují inovace a tvorbu přidané hodnoty v ekonomice – nejen akcelerací vzniku nových inovativních projektů, ale i posílenou spoluprací zavedených firem a celého ekosystému. S ohledem na význam automobilového průmyslu, ale i silné postavení tuzemských výrobců železniční a letecké techniky je mobilita naším prioritním sektorem,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Přirozený a důležitý prostor pro setkávání klíčových aktérů“

Podporovat mobilitu se Česká republika rozhodla už v Inovační strategii ČR a v projektu The Country for the Future. Další závazek zazněl i na Kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu z roku 2017 a v návazném Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a následujícím akčním plánu, který mimo jiné zavazuje vládu ČR k rozvoji elektromobility, autonomního řízení nebo k digitalizaci mobility.

„Vytvořili jsme přirozený a důležitý prostor pro setkávání klíčových aktérů z oblasti mobility. Na jeho přípravě se významně podíleli i přední zástupci Sdružení automobilového průmyslu a Škoda Auto, stejně jako celá řada inovačních expertů a dalších partnerů. Trh čelí mnoha tradičním i novým výzvám – kromě snižování uhlíkové stopy a přechodu na elektromobilitu nově vzrůstajícím cenám elektrické energie, surovin a materiálů, narušeným dodavatelským a logistickým řetězcům a tak dále. Mobility Innovation Hub bude ve spolupráci s již existujícími platformami a partnery hledat efektivní řešení a vytvářet vhodné podmínky pro akceleraci inovací,“ uvedla Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj agentury CzechInvest.  

Mobility Innovation Hub vedle podpory nových inovativních projektů prostřednictvím programu Technologické inkubace pomáhá i pokročilejším startupům v jejich expanzi do zahraničí prostřednictvím ambasád a oborových sdružení, středním firmám v transferu know-how a velkým podnikům v posílení jejich inovačního potenciálu. Funguje i jako platforma pro komunikaci privátního a státního sektoru a regionálních zástupců pro identifikaci bariér inovací a jejich řešení. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy