Jak na pozvání cizince do ČR

4

pozvání cizince do čr, zvací dopis, dlouhodobé vízum, pobytové povolení, komerční sdělení


Každý cizinec, který z různých důvodů přichází do České republiky, potřebuje ke vstupu na území státu potřebné doklady, především, pokud má být jeho pobyt dlouhodobějšího charakteru. Podmínky pro vstup do České republiky se liší především v závislosti na tom, z jaké země sem cizinec přichází a jaký je účel jeho cesty.

V případě krátkých návštěv je administrace takovéhoto úkonu z legislativního hlediska poměrně jednoduchá, složitější proces je aplikován v případě, že cizinec plánuje v České republice pobývat dlouhodobě například za účelem studia, podnikání či práce u zaměstnavatele se sídlem nebo pobočkou v tuzemsku.

Při dlouhodobějších pobytech je nutné provést několik specifických úkonů, které vedou k získání příslušného pobytového povolení a které vyžadují vyřízení a předložení řady souvisejících dokladů konkrétním státním institucím. Získávání pobytového povolení lze urychlit přípravou tzv. pozvánky pro cizince obecně označované také jako zvací dopis.

K čemu slouží zvací dopis

Pozvánka pro cizince pro vstup na území České republiky v podstatě usnadňuje zpracování žádosti o získání krátkodobého nebo dlouhodobého víza. Ve zvacím dopisu osoba, která jej vystavuje, uvádí účel, za jakým by měl cizinec v tuzemsku pobývat a specifikuje veškeré základní údaje o něm.

Zvací dopis cizinec předkládá společně s žádostí o vybraný typ pobytu a dalšími formuláři. Jeho výhodou je hlavně skutečnost, že proces k získání pobytového povolení začne probíhat již před samotným příchodem cizince a povolení je mu pak vystaveno dříve.

Zvací dopis do ČR
se vystavuje především pro cizince přicházející na naše území ze států, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, kde funguje volný pohyb osob a volný přístup k pracovnímu trhu.

Náležitosti a podání zvacího dopisu

Pozvání cizince do České republiky je nutné vystavit písemně a nechat ověřit příslušným OCP KŘP (Odbor cizinecké policie – Krajské ředitelství policie). Zde je nutné rozlišovat místně příslušnou instituci – pokud je zvoucí osobou občan ČR nebo fyzická či právnická osoba se sídlem na území ČR, může zvací dopis nechat ověřit na kterémkoliv krajském ředitelství.

Image title

V případě, že zvací dopis vystavuje cizinec s povolením k pobytu, musí ověření provést na OCP KŘP v regionu, kde má hlášen pobyt. Forma dokumentu není zcela předepsaná, vhodnější je však využít vzor zvacího dopisu, tedy formulář vydávaný přímo OCP, který vás navede k vyplnění všech potřebných údajů.

Dokument lze nechat ověřit buď v tištěné nebo elektronické podobě a musí obsahovat především:

  • identifikační údaje cizince přicházející do ČR
  • identifikační údaje zvoucí osoby
  • účel návštěvy ČR a délku pobytu

Společně se zvacím dopisem pak zvoucí osoba může být požádána, aby prokázala, že je schopna splnit závazek spojený s hrazením veškerých nákladů na pobyt cizince. Ke vstupu na území České republiky je nutné mít zajištěno také odpovídající cestovní zdravotní pojištění.

Autor: Redakce REGIONUSTI.CZ Článek může obsahovat komerční sdělení.

Související

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář