Výsledky dopravně bezpečnostní akce

LOUNSKO – Dopravní policisté se zaměřili na BESIP a dlužníky


Výsledky dopravně bezpečnostní akce

LOUNSKO – Dopravní policisté se zaměřili na BESIP a dlužníky 

Lounští dopravní policisté se tuto sobotu zapojili do dopravně bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu řidičů, především pak na dodržování předepsané rychlosti. Cílem takových akcí je snížení nehodových statistik a zlepšení dopravní kázně. Policisty bylo možné potkat na různých stanovištích v celém lounském okrese.

Policisté kontrolovali zákonem stanovené povinnosti jako zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní, neopominuli kontrolu technického stavu vozidel a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou.

Nejčastější pochybení, a to opět nedodržování předepsané rychlosti, bylo zjištěno u třiceti řidičů. Dále policisté řešili jednoho řidiče, který nedal přednost jinému vozidlu, jiného zase za telefonování za jízdy. Nechyběli ani řidiči, kteří měli nevyhovující technický stav vozidla nebo nepojištěné vozidlo.

Z celkového počtu 38 zjištěných přestupků bylo 35 přestupců řešeno příkazem na místě udělením blokových pokut v celkové výši 58 tisíc korun. Zbývající tři případy porušení zákona policisté oznámili k projednání ve správním řízení na příslušný úřad.

Mimo jiné policisté vymohli dluh u třech řidičů, který celkem činil 6300 korun.

Na závěr opět pozitivním výsledkem je, že během této akce u žádného z řidičů nebyl zjištěn alkohol ani jiné návykové látky.

11. června 2024
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého krajeKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy