Viditelnost nás prakticky nic nestojí!

ÚSTECKÝ KRAJ – Chovám se ohleduplně, chci „Vidět a být viděn“.


Viditelnost nás prakticky nic nestojí! ÚSTECKÝ KRAJ – Chovám se ohleduplně, chci „Vidět a být viděn“.  Také v Ústeckém kraji vyrazili policisté do ulic, aby se zaměřili na prevenci v oblasti viditelnosti chodců. Během této preventivně bezpečnostní akce, která probíhala v blízkosti silnic, a dále v místech se zvýšeným pohybem lidí, bylo zkontrolováno několik chodců, přičemž část z nich nebyla vybavena žádnými reflexní prvky. Kontroly probíhaly jak v obci, tak zároveň i mimo obec. O důležitosti „být viděn“ byli chodci poučeni, a za tímto účelem je policisté vybavili reflexními prvky. Tato preventivní opatření byla provedena jednak ve večerních, ale také v ranních hodinách, kdy je snížená viditelnost, což mnozí účastníci silničního provozu podceňují.  Pokud se chodci pohybují v místech, která nejsou osvětlena, k tomu jsou oblečeni do tmavého oblečení a nejsou vybaveni reflexními prvky, jsou obzvláště zranitelní. Nezapomeňte, že i jízdní kolo musí být vybaveno povinnými prvky do provozu. Nejen dobře viditelný cyklista a chodec, ale i samotné dodržování pravidel silničního provozu snižuje možná rizika nehodovosti. Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluorescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. Na pohyb chodců za snížené viditelnosti pamatuje i zákon o provozu na pozemních komunikacích. Ustanovení tohoto zákona říká, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za porušení tohoto ustanovení pak hrozí na místě až dvoutisícová pokuta. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10x větší vzdálenostnež oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály mu chodci a cyklisté dají dostatek času!  Tyto akce se opakují a my o nich pravidelně informujeme. 29. listopadu 2023
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
koordinátor prevence
KŘP Ústeckého krajeKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy