Ústecký kraj úspěšně dokončil projekt a získal poslední infrastrukturní dotaci z IROP 2014 - 2020

Poslední infrastrukturní projekt Ústeckého kraje z programového období 2014 – 2020 byl úspěšně dokončený nejen stavebně, ale také finančně.


 Jednalo se o investiční akci „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice“ v délce téměř 9 km a Ústecký kraj obdržel prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu dotaci ve výši 143,3 milionu korun.

Cílem projektu byla rekonstrukce komunikace II/263 hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice v úseku 10,717- 19,713 km. Silnice v daném úseku prochází intravilánem obcí Velká Bukovina, Karlovka, Huníkov a Česká Kamenice. Povrch komunikace byl díky velkému zatížení dopravou v již nevyhovujícím stavu, a proto byla navržena rekonstrukce krytu v celém úseku. Rekonstruovaly se rovněž stávající propustky, mosty a odvodnění. 

Součástí stavebních prací byla i kompletní rekonstrukce 29 propustků, mostu přes Huníkovský potok a rekonstrukce a vybudování vpustí a jejich zaústění do dešťové kanalizace v obci Velká Bukovina. Hlavním cílem projektu bylo významným způsobem podpořit zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšit stavebnětechnický stav stávající komunikace.

Realizace projektu probíhala v letech 2021 – 2023. Celkové výdaje projektu činily 162 416 666 Kč, z toho způsobilé výdaje byly ve výši 159 185 192 Kč. Dotace EU a SR činila 143 266 673 Kč a byla Ústeckému kraji proplacena dne 6. 10. 2023.

Zdroj: TZ Kr-Ustecky.cz

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024