Slavnostní ocenění policistů

ÚSTECKÝ KRAJ - Policisté Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje byli oceněni služebními medailemi.


Slavnostní ocenění policistů ÚSTECKÝ KRAJ - Policisté Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje byli oceněni služebními medailemi.  Dne 2. května 2023 proběhlo slavnostní ocenění policistů Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, které se uskutečnilo v prostorách auly Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pozvání na slavnostní ceremoniál přijal i doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. Slavnostní akt zahájil první náměstek policejního prezidenta generálmajor Ing. Tomáš Lerch, který v úvodu poděkoval policistům za příkladné plnění služebních povinností a velmi ocenil jejich věrnost Policii České republiky. Poté převzal slovo ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje plukovník Mgr. Jaromír Kníže, který přivítal všechny přítomné policisty a vážené hosty a poděkoval jim za dosavadní pracovní nasazení a výbornou spolupráci. Náměstek policejního prezidenta pak společně s ředitelem krajského ředitelství předali policistům medaile policejního prezidenta Za věrnost I., II., a III. stupně, Medaile za zásluhy, Čestné medaile, Plakety Policie České republiky a Medaile policejního prezidenta III. stupně. Plukovník Jaromír Kníže pak také udělil Medaile cti policistům, jako poděkování za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Policie České republiky. Ředitel krajského ředitelství závěrem slavnostního aktu všem oceněným pogratuloval a ještě jednou vyzdvihl excelentní plnění služebních povinností policistů i ostatních zaměstnanců Policie České republiky. Dále popřál všem mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. Velké poděkování patřilo i rektorovi Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za poskytnutí reprezentativních prostor, kdy tento ceremoniál zůstane všem oceněným i přítomným krásnou vzpomínkou. 4. května 2023
mjr. Mgr. Kamil Marek
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého krajeKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
čt 04.05.2023 13:230 +
 
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy