Pomoc pro kraje zasažené těžbou

Operační program spravedlivé transformace (OPST) poskytuje kraje postižené těžbou možnost změny, včetně již realizovaných projektů v Ústeckém kraji. Financování zahrnuje modernizaci škol, vzdělávání ve firmách, podporu podnikání nebo odpadové hospodářství. Kraj odmítá kritiku ohledně nedostatečného financování vzdělávání a preferování továren na úkor škol.


V posledních letech se čím dál tím více diskutuje o dopadech těžby na životní prostředí a společnost. Krajům dlouhodobě postiženým těžbou se nyní naskýtá příležitost ke změně díky Operačnímu programu spravedlivá transformace (OPST). Cílem tohoto programu je umožnit regionům a lidem zmírnit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace a zajistit udržitelný rozvoj.

Kraje mohou čerpat finance z OPST na modernizaci školské infrastruktury, vzdělávání ve firmách, rozvoj podnikání malých a středních podniků, obnovu krajiny po těžbě uhlí, odpadové hospodářství, kreativní průmysl, sociální práci, prevenci předčasných odchodů žáků ze základních škol a nedokončeného základního vzdělání. Kromě toho se posilují vědeckovýzkumné kapacity a podporuje se výzkum a vývoj.

Ústecký kraj proto důrazně odmítá kritiku ohledně nedostatečného financování vzdělávání a náboru učitelů. Kraj má vlastní dotační titul – Náborové příspěvky pro pedagogy – a není tedy nutné čerpat prostředky z OPST na tento účel. Tímto krokem mohou být uvolněny finanční prostředky na podporu místních podnikatelů prostřednictvím voucherů.

Diskuze o projektech financovaných z OPST probíhá veřejně a odborné pracovní skupiny pečlivě posuzují, které oblasti podpory nejvíce odpovídají potřebám regionu. V rámci strategických projektů se připravují aktivity zaměřené na moderní zdroje energie, vodíkovou mobilitu, vzdělávání, vědu a výzkum.

Ústecký kraj má velké ambice v oblasti udržitelného rozvoje a plánuje řadu aktivit, které přispějí k modernizaci regionu, zvýšení kvalifikace obyvatel, podpoře místního podnikání a zlepšení kvality života. Není tedy na místě obviňování kraje z preferování továren a těžby uhlí na úkor vzdělání.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy