Opouštěná škola se mění v zelený les

Chomutov přemění opuštěný školní areál na les. Projekt zahrnuje demolici budov, sanaci území a výsadbu stromů, celkové náklady činí 19 milionů korun, z nichž většinu pokryje dotace. Proces začne na podzim a potrvá pět let.


Zdevastovaný prostor po roky opuštěné škole v Chomutově získá nový vzhled. Toto území opustilo početné nabídky možných projektů, mezi kterými byl i návrh na dětský park. Na scénu ovšem nastupuje unikátní projekt vysazení lesa, který se stal vhodnou option díky možnosti získání dotací pouze pro zelenou výsadbu, jak  sdělil náměstek primátora Milan Petrilák (ANO).

Z jeho slov vyplývá, že finanční prostředky město získa z programu na obnovu tzv. brownfieldů, tedy území po staré zástavbě. Město má v plánu na této půdě vybudovat záložiště přírodního uhlíku, na což je ideální právě výsadba lesa.

Celkové náklady na toto mimořádné podnikání, které zahrnuje demolici školních budov, sanaci území a samotnou výsadbu mladých stromků, se odhadují na téměř 19 milionů korun. Z toho se více než patnáct milionů pokryje z dotace. Pro město by tak byla škoda těchto peněz nevyužít.

Vedení Chomutova však čelilo komplikaci. 'Na tomto místě nelze nic postavit, protože v podzemí je nevyužívaný a uzavřený kryt,' objasnil druhý náměstek Marek Měříc (Nový Sever). Tím vysvětlil, proč město nepodařilo území využít ke stavbě.

Vysazování stromů má první dávku plánovanou na podzim tohoto roku a celkový proces by měl skončit na jaře pátého roku. Plán zalesnění zabere plochu zhruba jednoho hektaru. Nově založený les bude zachován v přirozeném stavu, bez jakýchkoliv upravených cest, laviček, osvětlení či herních prvků.

Začít se bude s ohraničenou lokalitou a mladé stromky budou chráněny proti okusu zvěře. Ale později se očekává otevřený přístup pro veřejnost, umožňující všem procházky mezi stromy nově založeného lesa.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy