Kontroly nákladních vozidel

LITOMĚŘICKO – Výsledky dopravně bezpečnostního opatření...


Kontroly nákladních vozidel LITOMĚŘICKO – Výsledky dopravně bezpečnostního opatření...  Na konci uplynulého týdne ve dnech 16. – 17. 5. proběhlo v litoměřickém okrese celorepublikové dopravně bezpečnostní opatření zaměřené na kontrolu autobusové a nákladní přepravy. Dopravní policisté kontrolovali, zda řidiči vozidel hromadné přepravy osob a nákladních vozidel dodržují všechny povinnosti, které jim ukládá platná legislativa. Kontrola byla zaměřena především na dodržování dohody AETR, která předepisuje například profesní způsobilost řidičů, maximální dobu řízení, délku a četnost povinných přestávek, nebo dodržování předepsané doby odpočinku a dohody ADR, která upravuje podmínky přepravy nebezpečných věcí a předmětů, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Časově náročnými kontrolami prošlo 15 nákladních souprav. Bylo zjištěno 9 případů porušení zákona. Pět řidičů, až na další drobné nedostatky, vesměs porušovalo dodržování bezpečnostních přestávek a denní doby řízení a dvě vozidla se nacházela v nevyhovujícím technickém stavu.
Na místě byly uloženy pokuty v celkové výši 8 200 korun.
Jednáním čtyř dopravců se bude dále ve správním řízení zabývat příslušný úřad. Pozitivním zjištěním je skutečnost, že požití alkoholických nápojů se neprokázalo u žádného z kontrolovaných řidičů. 20. května 2024
nprap. Pavla Kofrová
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje ilustrační fotoKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy