Čtenář roku 2024 Hynek Šalda s 140 knihami!

Tradiční ocenění Čtenář roku 2024 získal mladý čtenář Hynek Šalda, který si za rok vypůjčil více než 140 knih. Ocenění je součástí celorepublikové kampaně Březen – měsíc čtenářů.


Tradiční ocenění Čtenář roku 2024 udělila Knihovna Ústeckého kraje mladému čtenáři Hynku Šaldovi. Tříletý Hynek si během uplynulého roku vypůjčil více než 140 knih, a tak se stal nejlepším čtenářem mezi dětmi zapojenými do projektu Bookstart – s knížkou do života. Ocenění a svůj úspěch slavil společně s vedením knihovny, zástupci Ústeckého kraje, který ji zřizuje, a svou personalizovanou leporelem.

Celorepubliková kampaň Březen – měsíc čtenářů zahrnuje řadu akcí s literární tematikou, avšak vrcholem kampaně je udělení ocenění Čtenář roku. Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) každoročně vyhlašuje soutěž, v rámci které české knihovny hledají své nejlepší čtenáře. Kritériem pro výběr čtenáře je kombinace počtu výpůjček a návštěvnosti knihovny za uplynulý rok. Ocenění se každý rok zaměřuje na jinou kategorii čtenářů, a letos se hledal nejlepší čtenář mezi dětmi zapojenými do projektu Bookstart.

Projekt Bookstart – s knížkou do života má za cíl podporu raného čtenářství u nejmladších návštěvníků knihoven. Hynek se svou matkou pravidelně navštěvuje knihovnu prakticky od svého narození a společně se účastní aktivit spojených s projektem. Malý čtenář má rád knihy o autech, vlacích a strojích, ale také si rád poslechne pohádku. Knihovnice a koordinátorka projektu Bookstart Veronika Novotná označila Hynka za jasnou volbu pro ocenění Čtenář roku 2024 v dětské kategorii.

Slavnostní vyhlášení ocenění proběhlo ve středu 12. března v Dětském oddělení Knihovny Ústeckého kraje. Malému čtenáři osobně pogratulovala ředitelka knihovny Jana Linhartová a radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková. Kromě čestného uznání a medaile obdržel Hynek i personalizované leporelo Vlk Hynek a mol Knihomol, které vzniklo ve spolupráci s maminkami a dětmi v rámci projektu Bookstart.

Toto ocenění zdůrazňuje význam čtení a knihovny pro děti a dospělé. Hynek je skvělým příkladem, že s podporou rodiny a knihovny mohou i nejmladší děti rozvíjet své čtenářské dovednosti a zájem o knihy. Podobné projekty, jako je Bookstart, přispívají k rozšíření literárního světa dětí a podpoře vytváření silného vztahu ke čtení, který může přetrvat celý život.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Ústí nad Labem

Hlavní zprávy