Práce Nabídka zaměstnání

Vrchní komisař/ka - stavební prevence

Michaela Kolešová
950431325
  • vztah

    Služební poměr

  • směny

    Pružná pracovní doba

  • min. vzdělání

    Bakalářské

Nástupní plat 33 540,- až 49 220,- Kč

Hledáme spolehlivého kolegu do úseku prevence s místem výkonu práce v oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje (v areálu stanice Ústí nad Labem), Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem.

Požadujeme:
minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru požární ochrana, nebo IZS, nebo krizové řízení, nebo ochrana obyvatelstva, nebo v technickém oboru.

Další odborné požadavky:
Základní znalost a orientace v právních a technických předpisech, zejména v zákoně o PO, stavebním zákoně, správním řádu, ČSN (např. 73 0802, 73 0804, výkresech ve stavebnictví - výkresy požární bezpečnosti stavby.
Praxe v technických a stavebních oborech vítána.
Pozice je možná i pro absolventy
Dále velmi dobré komunikační dovednosti, kultivovaný projev, organizační schopnosti, ochota se vzdělávat a znalost práce na PC (MS Office).

Jedná se o služební poměr, který je upraven zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění.

Nabízíme:
platové zařazení v 8. tarifní třídě - základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe (rozpětí platového tarifu od 33 540 Kč do 49 220 Kč) + zvláštní příplatek ve výši 3 800 Kč + možnost osobního příplatku po zapracování.
- nabízíme denní režim služby s týdenní základní dobou služby 37,5 hodiny, 6 týdnů dovolené
- zajímavou práci v profesionálním hasičském záchranném sboru, služební poměr, který je upraven
zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění
- plnou náhradu platu v nemoci 30 dní

Náplň služebního místa: koordinace výkonu státního požárního dozoru a požární prevence, řízení a koordinace odborných a metodických činností na úsecích s územně vymezenou působností.
Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
- profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
- kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z rejstříku trestů ne starší jak tři měsíce
- vyplněný formulář "Prohlášení uchazeče o zaměstnání - GDPR" - naleznete v příloze inzerátu,
nebo na www stránkách HZS Ústeckého kraje, pod záložkou Kariéra - Volná místa - Dokumenty
k přijímacímu řízení.
Písemnou přihlášku a požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. emailu) doručte písemně nebo emailem v termínu od 01.02.2022 do 15.02.2022 na adresu HZS Ústeckého kraje, oddělení personální a PaM, Horova 1340/10, 400 01.
Odborné dotazy k náplni služební činnosti směřujte na plk. Mgr. Ladislavu Moravcovou, tel. 950 431 281, administrativní či personální dotazy na personalistku Michaelu Kolešovou, tel.: 950 430 154.

Uchazeči, splňující stanovené podmínky, budou pozváni k absolvování výběrového řízení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění výběrového řízení.Odpovědět na nabídku

Zadejte vaše jméno
Zadejte komentář
Podporované formáty: doc, docx, xls, rtf, txt, xls nebo pdf
Zadejte váš email
Opište kontrolní kód
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.