Karel Chotek – fotograf s modrou krvíFotografie

čt 28.09.2023 - 26.05.2024 Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace


Šlechtická rodina Chotků patřila k nejstarším aristokratickým rodům na českém území. Její členové zastávali v minulosti důležité státní funkce. Karel Chotek, děd šlechtice-fotografa Karla Chotka, působil hned v několika vysokých funkcích, v letech 1826–1843 byl dokonce nejvyšším purkrabím českého království a během svého působení se zasloužil o modernizaci českých zemí. Významným diplomatem byl také fotografův prastrýc Bohuslav. Na diplomatickou dráhu byl připravován i Karel Chotek, po studiích


Komentujte...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
  • Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem